crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 291445

Disertation

Author: Strgar Kurečić, Maja
Title: Uvođenje CGRT testne karte boja za karakterizaciju digitalnog fotografskog sustava
( Design and implementation of CGRT color test target for digital camera characterization )
Type: doctoral thesis
Faculty: Grafički fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 13.02.
Year: 2007
Page: 191
Mentor: Agić, Darko
Keywords: reprodukcija boja; testna karta boja; karakterizacija digitalnog fotoaparata; Color Management; profil uređaja; digitalizacija umjetničkih slika
( color reproduction; color reference target; digital camera characterization; Color Management; device profile; artwork digitalization )
Abstract:
Ovo istraživanje bavi se problemom vjerne reprodukcije boja umjetničkih slika. Taj problem danas se uglavnom rješava vizualnim editiranjem digitaliziranih slika u različitim aplikacijama za obradu slika, što iziskuje mnogo vremena, a ne osigurava nužno i dobar rezultat. Novo rješenje predlaže korištenje precizno karakteriziranog digitalnog fotografskog sustava. Budući da je digitalni fotoaparat ulazna jedinica u ulazno-izlaznom reprodukcijskom sustavu, njegova sposobnost da točno interpretira snimanu scenu, značajno doprinosi cjelokupnom procesu reprodukcije i konačnoj kvaliteti reproducirane slike. Zbog toga se u radu predlaže implementiranje Color Management sustava već na samom početku reprodukcijskog lanca, čime se može povečati efikasnost toka rada, kao i kvaliteta reprodukcije. Da bi se povečala sposobnost točne interpretacije boja, digitalni fotoaparat mora biti precizno karakteriziran. Kao metoda za karakterizaciju digitalnog fotografskog sustava, u radu je korištena metoda bazirana na testnoj karti boja. Uočeno je da testna karta boja koja se koristi za karakterizaciju, može značajno utjecati na točnost reprodukcije boja digitalnog fotografskog sustava. Budući da za karakterizaciju digitalnih fotografskih sustava za potrebe snimanja umjetničkih slika ne postoje adekvatne testne karte boja, a korištene standardne karte često ne daju zadovoljavajuće rezultate, u ovom istraživanju napravljena je namjenska testna karta boja, nazvana CGRT (engl. Custom Gouache Reference Target). Definirani su osnovni kriteriji za oblikovanje testne karte za karakterizaciju digitalnog fotoaparata za spomenutu namjenu, optimalni uvjeti za snimanje umjetničkih slika, kao i procedure vezane za izradu profila ulaznog (i izlaznih) uređaja. Osim što služi u procesu karakterizacije digitalnog fotoaparata, takva karta ima značajnu ulogu i u djelotvornoj procjeni reprodukcije boja umjetničkih slika naslikanih u tehnici gvaša. Analizom rezultata testiranja profila, utvrđeno je da korištenjem razvijene CGRT testne karte boja za karakterizaciju digitalnog fotoaparata, namijenjenog za snimanje slika naslikanih u gvašu, nastaju manja odstupanja u reprodukciji boja, nego korištenjem standardnih testnih karti. Provedenim istraživanjem dokazano je da je razvijenom metodologijom moguće, na kvalitetan i efikasan način, napraviti digitalne kopije originala, sa minimalnim faktorom odstupanja od originala, uz uvjete koji najmanje štete originalu.
Project / theme: 128-1281957-1958
Original language: HRV
Research fields:
Graphic technologyPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4