crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 347500

Disertation

Author: Mahović Poljaček, Sanja
Title: Karakterizacija površinskih struktura ofsetnih tiskovnih formi
( Surface structure characterization of the offset printing forms )
Type: doctoral thesis
Faculty: Grafički fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 25.05..
Year: 2007
Page: 205
Mentor: Gojo, Miroslav
Principal investigator: Gojo, Miroslav
Keywords: aluminijev oksid; karakterizacija površinskih struktura; ofsetne tiskovne forme
( aluminium oxide films; offset printing forms; surface structure characterization )
Abstract:
Karakterizacija površinskih struktura tiskovnih formi provedena je metodama koje su omogućile detaljnu analizu topografskih, fizikalno-kemijskih i elektrokemijskih svojstava tiskovnih formi. Mjerenja su provedena na tiskovnim formama dobivenim analognim (Computer to Film to Plate)i digitalnim (Computer to Plate) postupkom, a uzorci tiskovnih formi su pripremljeni u zavisnosti o različitim uvjetima njihovog kemijskog razvijanja. Obzirom da su dosadašnja istraživanja i razvijene testne forme usmjerene većinom na praćenje i kontrolu razine kvalitete tiskovnih površina (fotoaktivnog sloja), ova istraživanja su usmjerena isključivo na analizu slobodnih površina (aluminijev oksid) koje u jednakoj mjeri utječu na funkcionalna svojstva tiskovnih formi. Detaljan prikaz površinskih struktura aluminijevog oksida na tiskovnim formama dobiven je pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM). Provedena je fraktalna analiza SEM snimaka u sivoj skali i definirana je fraktalna dimenzija na medijan filtriranim slikama. Mjerenje topografije i promjena kojes e događaju na slobodnim površinama tiskovnih formi provedeno je kontaktnim (mehaničkim) i nekontaktnim (laserski) metodama mjerenja. Određeni su i spektri impedancije površinskih struktura na uzorcima da bi se ustanovila dielektrična svojstva aluminijevog oksidnog sloja na pšovršini tiskovnih formi. Kontrolna mjerenja su provedena određivanjem slobodne površinske energije i kontaktnog kuta aplikacijom otopine za vlaženje na površinu tiskovnih formi. Provedenim istraživanjima i analizom rezultata mjerenja dokazano je da proces kemijskog razvijanja tiskovnih formi, unatoč optimalnoj razini kvalitete tiskovnih formi, utječe na promjene u površinskoj strukturi aluminijevog oksida. Dobiveni istraživanja dali su novi uvid u strukturu slobodnih površina na CtFtP i CtP tiskovnim formama, što je naročito zanimljivo zato što kontrola tih površina danas još uvijek nije standardizirana, te se provodi isključivo vizualnim metodama. Utvrđeno je da su površinske strukture poroznih slojeva razkičite, neovisno o vrsti i tipu tiskovnih formi, te otopine za vlaženje i površine tiskovnih formi u reprodukcijskom procesu. Analizom rezultata istraživanja utvrđeno je da vrijednosti fraktalne analize mogu biti značajan faktor promjena u hrapavosti površinskih struktura tiskovnih formi. Utvrđeno je da različite profilometrijske metode mjerenja topografije površinskih struktura daju različite rezultate mjerenja, što je sukladno s ranije objavljenim rezultatima. Rezultatima se pokazalo da neovisno o metodi mjerenja, hibridni parametri hrapavosti (Rpk, Rk, Rvk, Mr i Mr2) i njihovo definiranje na krivulji relativne nosive duljine profila (Abbott-Firestone krivulja) daju najbolju informaciju o površinskoj hrapavosti i promjenama u površinskoj strukturi tiskovnih formi. Impedancijska spektroskopija pokazala se kao relevantna metoda u otkrivanju i karakterizaciji dielektričnih svojstava i promjena u površinskoj strukturi oksidnih prevlaka.
Project / theme: 128-1281957-1958, 128-1201785-2228
Original language: HRV
Research fields:
Graphic technology
Contrib. to CROSBI by: mgojo@grf.hr (mgojo@grf.hr), 9. Svi. 2008. u 15:09 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4