crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 387135

Disertation

Author: Prgomet, Kristina
Title: Spektrofotometrijsko ispitivanje tiskovnih formi za plošni tisak
( Spectrophotometric investigation of the offset printing plate )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Grafički fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 10. 03.
Year: 2008
Page: 40
Mentor: Gojo, Miroslav
Principal investigator: Mahović Poljaček, Sanja
Keywords: Apsorpcija svjetla; fotoosjetljivi diazo slojevi; hrapavost; refleksija; slobodne površine; termički fotopolimeri; tiskovne površine
( Light absorption; photosensitive diazo layers; roughness; reflection; nonprinting areas; thermal photopolymers; printing areas )
Abstract:
Zavisno o istrošenosti razvijača za pozitivske ofstene ploče spektrofotometijskom metodom određivala su se svojstva slobodnih i tiskovnih površina. Upotrijebljena su dva uzorka tiskovnih formi s klasičnim diazo kopirnim slojem, te dva uzorka termičkih fotopolimera za CtP postupak izrade tiskovne forme. Dobiveni rezultati mjerenjem refleksije na slobodnim površinama ukazuje da je faktor refleksije oko 0.5 što je uzrok mikrohrapavosti površine. Zavisno o istrošenosti razvijača, zavisi i promjena mikrohrapavosti površine, što rezultira promjenom faktora refleksije za sve ispitivane uzorke tiskovnih formi. Tiskovne površine na bazi termičkih fotopolimera kod CtP tiskovnih formi, kao ostatci fotoosjetljivog sloja, pokazuju razlike u spektrofotometrijskim krivuljama što ukazuje na njihov različit kemijski sastav. Oni imaju područje apsorpcije u vidljivom dijelu spektra na 600 – 620 nm, i u IR području spektra zračenja. Apsorpcija u području 600 – 620 nm može sr pripisati dodanom senzibilizatoru, dok apsorpcija u IR području spektra ukazuje na reakciju fotopolimerizacije. Fotoosjetljivi slojevi na bazi klasičnih diazo smola imaju sličan tijek, do apsorpcije svjetla dolazi u UV spektralnom području, apsorpcija fotona u području 600 nm također se može objasniti interakcijom fotona i senzibilizatora koji utječe na samu fotokemijsku reakciju.
Project / theme: 128-1201785-2228, 128-1281957-1958
Original language: HRV
Research fields:
Graphic technology
Contrib. to CROSBI by: mgojo@grf.hr (mgojo@grf.hr), 26. Ožu. 2009. u 10:24 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4