crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 526344

Disertation

Author: Pintar, Natalija
Title: Sastav razvijača u funkciji kvalitete tiskovne forme za plošni tisak
( Processing solution in a function of offset printing quality plate's )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Grafički fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 25. 09.
Year: 2009
Page: 29
Mentor: Mahović Poljaček, Sanja
Principal investigator: Cigula, Tomislav
Keywords: plošni tisak; tiskovna forma; razvijanje; molarna koncentracija; kontaktni kut; rastertonska vrijednost
( offset printing; printing plate; developing; contact angle; molar concentration )
Abstract:
Tiskovna forma za plošni tisak ima ravnu površinu, a razlika između slobodnih i tiskovnih površina postiže se fi zikalno-kemijskim svojstvima. Tiskovne površine su oleofilne (hidrofobne) i zato na sebe u procesu otiskivanja adsorbiraju masno tiskarsko bojilo, a slobodne površine su hidrofilne pa u procesu otiskivanja adsorbiraju otopinu za vlaženje. Konvencionalan način izrade tiskovne forme većinom se sastoji od slijedećih koraka: procesa osvjetljavanja fotoaktivnog sloja kroz kopirni predložak, razvijanja u otopini razvijača i ispiranja tiskovne forme. Za ova istraživanja korištene su konvencionalne tiskovne forme oslojene pozitivskim diazo kopirnim slojem koji je nakon osvjetljavanja topiv u lužnatoj otopini. Uzorci su osvjetljeni i razvijeni u jednakim vremenskim intervalima, ali su kao razvijači korištene otopine s različitom molarnom koncentracijom lužine. Kao razvijač je korištena otopina dobivena otapanjem kristala KOH različitih molarnih koncentracija: 0, 2 moldm-3, 0, 4 moldm-3, 0, 5 moldm-3, 0, 6 moldm-3, 0, 8 moldm-3, 1 moldm-3 i 1, 5 moldm-3 . Karakterizacija izrađenih uzoraka tiskovnih formi provedena je mjerenjem rastertonskih vrijednosti na tiskovnim površinama i određivanjem kuta močenja na slobodnim površinama otopinom za vlaženje. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem ukazali su da molarna koncentracija lužine u otopini razvijača ima značajan utjecaj na karakteristike slobodnih i tiskovnih površina. Previsoka molarna koncentracija lužine u razvijaču uzrokuje otapanje kompletnog fotoaktivnog sloja čineći tiskovnu formu neupotrebljivom za daljnju eksploataciju. Istovremeno previsoka koncentracije lužine u razvijaču uzrokuje i smanjenje adsorpcijske sposobnosti slobodnih površina. Nasuprot previsokoj molarnoj koncentraciji, preniska molarna koncentracija ne ukloni sasvim fotoaktivni sloj sa slobodnih površina čime je onemogućeno potrebno prihvaćanje otopine za vlaženje. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebu praćenja sastava razvijača kod determiniranja procesa razvijanja tiskovnih formi te korištenje optimalnih uvjeta obrade za postizanje najviše kvalitete tiskovne forme.
Project / theme: 128-1201785-2228, 128-1281957-1958
Original language: HRV
Research fields:
Graphic technology
Contrib. to CROSBI by: mgojo@grf.hr (mgojo@grf.hr), 21. Ruj. 2011. u 10:47 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4