crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Pregled bibliografske jedinice broj: 447072

Časopis

Autori: Brnetić, Damir; Kralj, Tihomir
Naslov: Potpora policije procesnim strankama i drugim sudionicima u novom kaznenom postupku sa pregledom iskustava o postupanju policije prema žrtvama i svjedocima
( Support By The Police To Parties In The Proceedings And Other Parties According To The New Criminal Procedure Act With Overview Of Experiences Of Police Actions Towards Victims And Witnesses )
Izvornik: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (1330-6286) 16 (2009), 2/2009; 475-519
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: kazneni postupak; žrtva; svjedok; policija
( criminal proceedings; victim; witness; police )
Sažetak:
U ovom radu analiziraju se iskustva suradnje policije sa procesnim strankama u svjetlu primjene novog Zakona o kaznenom postupku. Značajna se pozornost pridaje suradnji policije s državnim odvjetništvom, obzirom na novu ulogu državnih odvjetnika u kaznenom postupku. Relativno su nova i kratka policijska iskustva u ostvarivanju uloge istražitelja i pritvorskih nadzornika, kao novih ustanova u Zakonu. Obzirom na znatno izmijenjen položaj žrtve u novim zakonskim propisima, u radu se detaljnije raščlanjuje položaj žrtve, oštećenika i ugroženih svjedoka. Policija, državno odvjetništvo i sud obvezni su postupati posebno obzirno prema žrtvi kaznenog djela, davati im Zakonom predviđene pouke, skrbiti za interese žrtve pri donošenju odluka o poduzimanju kaznenog progona protiv okrivljenika, odnosno pri poduzimanju radnji u kaznenom postupku u kojima žrtva mora osobno sudjelovati. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, koji je novi doticajni zakon od srpnja 2009. godine, predviđa zaštitu žrtava kaznenih djela i drugih osoba kao policijsku ovlast, i propisuje da će policija u vrijeme postojanja opravdanih razloga na prikladan način zaštiti žrtvu i drugu osobu koja je dala ili može dati podatke važne za kazneni postupak ili njima blisku osobu, ako im prijeti opasnost od počinitelja ili drugih osoba u svezi s kaznenim postupkom. Ovim je zakonom istaknuta obveza zaštite osoba koje su zbog bilo kojeg razloga ugrožene uslijed suradnje s policijom. Nove obveze policiji nalažu promjene u postupanju prema spomenutim kategorijama sudionika u postupku, pa je raščlanjen dosadašnji način rada policije, temeljem istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana, postupanju policije, te o iskustvima i stavovima žrtava i svjedoka kaznenih djela. U radu su analizirani rezultati istraživanja koja su tijekom 2008. i 2009. godine provedena na žrtvama i svjedocima te policijskim službenicima. Ispitala se percepcija postupanja policijskih službenika od strane žrtava i svjedoka pa su ti podaci dovedeni u odnos sa rezultatima koji su dobijeni anketiranjem policijskih službenika. Unatoč kratkoj i ograničenoj primjeni u praksi, u radu je opisano nekoliko slučajeva u kojima je policija postupala primjenjujući odredbe novog Zakona o kaznenom postupku, iz kojih se izvode određeni zaključci i mogući prijedlozi de lege ferenda.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Stručni
Znanstvena područja:
Pravo,Sigurnosne i obrambene znanosti
Puni text rada: 447072.potpora_policije_HLJKPP.pdf (tekst priložen 27. Lis. 2010. u 12:37 sati)
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Potpora policije procesnim strankama i drugim sudionicima u novom kaznenom postupku sa pregledom iskustava o postupanju policije prema žrtvama i svjedocima
Upisao u CROSBI: dbrnetic@fkz.hr (dbrnetic@fkz.hr), 9. Ožu. 2010. u 12:32 sati
Napomene:
Summary: This paper analyses the experience of cooperation of the police with parties in the proceedings in the light of application of the new Criminal Procedure Act. Significant attention is paid to the cooperation of the police with the State Attorney’s Office due to the new role of the state attorneys in the criminal proceedings. Police experiences are relatively new with regard to fulfilling of the role of investigators and detention officers as new institutions in the Act. Due to the significantly changed position of the victim in new legal regulations this paper gives a detailed analysis of the position of the victim, injured party and endangered witnesses. The police, State Attorney’s Office and the Court have the obligation to act with special consideration towards the victim of a criminal offence, give them foreseen legal advice, take care about the interests of victims at decision making in carrying out criminal proceedings against defendants i.e. at undertaking actions in the criminal proceeding in which the victim must personally participate. The Act on Police Affairs and Authorities which is the new relevant act since July 2009 foresees the protection of victims of criminal offences and other persons as a police authority and regulates that in the time when grounded reasons exist the police will adequately protect the victim or other persons which gave or could give information important for the criminal proceedings, or a person that is close to them, if they are endangered by perpetrators or other persons related to criminal proceedings. By this act the obligation is pointed out to protect persons that are for any reasons endangered for cooperating with the police. The new obligations for the police require changes in the actions towards the mentioned categories of parties in the proceedings. Therefore the work of the police so far is analysed according to public opinion research with regard to perception of security by citizen, acting of the police and experiences and views of victims and witnesses of criminal offences. In this paper the results of researches were analysed that were carried out during 2008 and 2009 on victims, witnesses and police officers. Research topic was the perception of police actions by the victims and witnesses and those data are correlated to results that were obtained by interviewing police officers. Despite the short and restricted application in practice this paper describes several cases in which the police acted by applying adequate regulations of the new Criminal Procedure Act from which certain conclusions and possible recommendations are drawn de lege ferenda.Verzija za printanje   za tiskati


upomoc
foot_4